Indienen via checklist

 

Om de verwerking van uw aangifte zo goed mogelijk te laten verlopen, verzoeken wij u om uw gegevens volgens onderstaande procedure aan te leveren of alvast voorbereid te hebben, wanneer er een afspraak is gemaakt. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u te allen tijde contact opnemen met ons.

Verzamel de volgende documenten:

 

Wij verzoeken u de volgende documenten te verzamelen en deze via e-mail naar ons te sturen:

 

  • Jaaropgave(n), indien het een partneraangifte betreft, ook de jaaropgave(n) van de partner

  • Overige ziektekosten, welke niet vergoed zijn door de verzekeraar

  • WOZ-waarde overzicht eigen woning van het belastingjaar

  • Hypotheekoverzicht met betaalde rente

  • Voorlopige aanslag van het belastingjaar

  • Jaaroverzichten van banken

  • Indien u studeert, bewijs van betaling collegegeld en bonnen van de studieboeken/syllabi, bon aangeschafte computer/laptop, bewijzen van ander studiemateriaal

  • Ontvangen zorgtoeslag in het belastingjaar

  • Een tekstbestand of kopie identiteitsbewijzen met de volledige namen en geboortedata, van uzelf, partner en kinderen

 

N.B: U kunt ook van meerdere belastingjaren de gegevens sturen.

Na ontvangst van de bescheiden zullen wij u een ontvangstbevestiging sturen naar uw mailadres en de aangifte zo spoedig mogelijk verwerken. Mochten er bepaalde zaken onduidelijk zijn, dan nemen we even contact met u op.

Conceptaangifte

 

Binnen 48 uur ontvangt u van ons de concept-aangifte per e-mail. Indien u akkoord gaat met de gegevens in de conceptaangifte en zodra uw betaling is bijgeschreven op NL12TRIO0254806503 ten name van Denis Belasting, versturen we de aangifte digitaal naar de Belastingdienst en ontvangt u een kopie van het aangifterapport op uw mailadres of sturen we desgewenst op naar uw adres. U kunt uw akkoord geven op de concept-aangifte door een reply te sturen op de e-mail.

Verzenden

 

Zodra wij uw akkoord hebben op de concept-aangifte, versturen wij de aangifte digitaal naar de Belastingdienst. Binnen enkele weken ontvangt u daar bericht over van de Belastingdienst. Mochten er gegevens niet overeenkomen met de concept-aangifte, dan verzoeken wij u direct contact met ons op te nemen.